Renseelementer

Regnafstrømningens kvalitet kan forbedres ved dels forebyggende tiltag baseret på udfasning, information og adfærdsregulering, dels ved hjælp af fysiske installationer, der renser vandet før bortledning. Renseelementerne omfatter sandfang og olieudskillere, men også elementer udviklet specifikt til rensning af regnafstrømning, f.eks. den tyske filtermuld (DWA, 2005), optimerede bassiner som f.eks. de, der udvikles i life-treasure projektet (www.life-treasure.dk), og det dobbeltporøse filter (Jensen et al 2010), der er under produktmodning. På bl.a. det amerikanske marked findes desuden filterposer til indsætning i vejenes nedløbsbrønde. Disse elementer vil blive gennemgået i en senere artikel.

Renseelementer
Figur 1: Rensning (Piktogram: Marit Reisegg Myklestad)

Litteraturhenvisninger
DWA. 2005. Standard DWA−A 138E, Planning, Construction and Operation of Facilities for the Percolation of Precipitation Water. DWA, German Association for Water, Wastewater and Waste, Hennef 2006.

Jensen, M.B., Cederkvist, K, Bjerager, P.E.R. and Holm, P.E. 2010. Novel technique for treatment of storm water runoff: Dual Porosity Filtration. Promising results obtained in Copenhagen pilot plant. Novatech. 2010.

Filtre
Mange steder specielt i udlandet forsøger man at fjerne forureningen i regnvandet ved at lade det passere gennem filtre enten som indsatser i nedløbsbrønde eller som filtermateriale indbygget i faskineelementer.

Eksempler på forhandlere af filtre er:

Danmark
Enregis Scandinavia
www.enregis.dk

Sverige
Absorbenta Miljö AB
Laxgränd 6
312 33
LAHOILM, Sverige
www.absorbenta.se

FlexiClean
Brandthovdagatan 16,
721 35 Västerås
Sverige
www.flexiclean.eu

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K