Tørre bassiner

Tørre bassiner (temporarily flooded depressions, dry basins, detention basins) opstuver afstrømningen under regn og tørrer i den efterfølgende tørvejrsperiode (se figur 1 og 2). Tørre bassiner kan konstrueres med eller uden en membran i bunden. Uden en membran kan der foregå nogen nedsivning, men typisk foregår nedsivningen for langsomt til at matche den krævede tømningstid, der typisk skal være 1-3 dage, og derfor er neddroslet udledning (udløb gennem rør med mindre diameter end indløbsrøret) til kloak eller naturlig recipient det almindelige. En membran benyttes hvor der er bekymring for grundvandsforurening. Eftersom al vand dræner af har tørre bassiner mindre effekt på partikelfjernelsen end våde bassiner; dog vil en del partikler blive hængende, specielt hvis der er tale om græsvegetation. 

Tørre bassiner 1
Figur 1: Legeplads i Ørestad, der fungerer som tørt bassin (Foto: Christian Nyerup Nielsen)

Tørre bassiner 2
Figur 2: Tørt bassin efter en dimensionsgivende regn (fyldt til randen) (Skitse: A. Backhaus)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K