Trug

Trug (swale) er vegetationsdækkede, U-formede, ret brede kanaler anlagt med en svag hældning (1:5) og beregnet til at transportere vand (se figur 1 og 2). Samtidig kan der opmagasineres vand og der kan ske en vis nedsivning og fordampning. Forureningskomponenter kan tilbageholdes. Grøfter, der er V-formede kanaler, kan også benyttes, men kan er typisk for farlige for cyklister og trafikanter at køre ned i, hvorfor truget er mere velegnet til bymiljøer.

Trug 1 NY
Figur 1: Græsdækket trug (Foto: M.B. Jensen)

Trug 2
Figur 2: Trug under regnhændelse (Skitse af A. Backhaus)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K