Våde bassiner

Våde bassiner (ponds, wet basins, retention basins) er bassiner med en permanent vandstand, der er designet til at akkumulere regnvand fra et tilsluttet befæstet areal, og derefter frigive vandet langsomt efter regnen. Våde bassiner har derfor skiftende vandstand (se figur 2). Vandet forsvinder enten ved at infiltrere ind i et naboareal, eller via et neddroslet afløb til en kloak eller et vandløb. Vandets midlertidige ophold i bassinet og det permanente vandvolumen tillader forureningspartikler at sedimentere. Sedimentationens omfang afhænger af bl.a. vandets opholdstid og turbulens i bassinet, samt partiklernes størrelse og vægt. Mange steder benyttes naturlige søer som våde bassiner, eller der udgraves et bassin, der ligner en naturlig sø. Søen graves enten så dyb at der opnås kontakt til grundvand, eller der udlægges en membran.

Våde bassiner 1 NY
Figur 1: Vådt bassin i et beboelsesområde (Foto: A. Backhaus)

Våde bassiner 2
Figur 2: Karakteristiske fluktuerende vandniveauer i vådt bassin (Skitse: A. Backhaus)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K