Vandledningsstien i Gladsaxe Kommune - magasinering af regnvand

Langs Vandledningsstien i Gladsaxe har Nordvand etableret en række regnvandsbassiner, som er indbyrdes forbundne. Ved kraftig regn skaber bassinerne et regnvandslandskab, hvor vandet løber fra bassin til bassin.

Projektet er anlagt, så det kan håndtere kraftig regn og med stor vægt på, at det samtidig fungerer som et rekreativt område til gavn for cyklister og beboere i området. Bassinerne kan rumme 3.500 m3 vand, der forsinkes, inden det løber til Høje Gladsaxe Parken. I kombination med regnvandslandskabet er der etableret en ny gang- og cykelsti – Vandledningsstien – som giver skoleeleverne i området en mere sikker skolevej. Cykelstien har forbindelse til den nye cykelsupersti fra København til Farum.

Projektet er afsluttet 2013.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K