Vejbede på Lindevang i Brøndby

Vejbede, Lindevang, Brøndby_forside
Vejvandet fra Lindevang nedsives og renses i 6 vejbede der også fungerer som
vejchikaner og begrønner bybilledet

Placering
Adresse: Lindevang
By: 2605 Brøndby

Kontaktperson
Navn: Søren Hansen
Organisation: Spildevandscenter Avedøre
E-mail: sha@spvand.dk
 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K