Vejbede på Lindevang i Brøndby

På vejarealet på Lindevang afkobles regnvandet fra kloakken ved at lade regnvandet løbe på vejens overflade til 6 plantebede, hvorfra det renses og nedsives. Bedene er udført som vejchikaner (kantstensudvidelser), der nedsætter trafikhastigheden til anbefalet 30km/t og samtidig begrønner bybilledet. Vejprojektet er integreret med de tilstødende private regnhaver, der visse steder leder overløb ved ekstreme regnskyl til vejen i en sammenhængende regnvandsløsning.

For at kunne nedsive regnvand fra veje skal vandet først renses. På Lindevang sker det i et sammenspil mellem planterne og jordblandingen, der indkapsler om omsætter de potentielt forurende stoffer i vejvandet. Opbygningen af bedene består udover de rensende planter og filterjorden af faskinekassetter og betonkantsten. Fra faskinen nedsiver regnvandet langsomt til grundvand. Når alle 6 vejbede er fyldt op kan vandet strømme videre til den nu aflastede kloak. Bedene er beplantet med græsser, mindre buske og stauder som kan stå i vand i kortere perioder og samtidig tåle lange tørre perioder. Beboerne på Lindevang har medvirket aktivt i plantevand til vejbedene og regnvandsløsningerne i deres private regnhaver.

Nøgletal:

Vejbede 6 stk.
Dimension 2* 8 meter
Afkoblingstype  Delvis afkobling med overløb til kloak
Dimensionering3 års regnhændelse med klimafaktor 1,56
Afkoblet areal2000 m2 vejareal
Magasinvolume112 m3
Trafikregulering30 km/t anbefalet

Projektet er et udliklingsprojekt i samarbejde mellem:

 • Brøndby Kloakforsyning A/S
 • Spildevandscenter Avedøre I/S
 • Brøndby Kommune
 • Materialegården i Brøndby
 • Beboerne på Lindevang
 • Byer i Vandbalance
 • Orbicon
 • Per Aarsleff
 • Wavin
 • Skælskør Anlægsgartnere
 • IBF
 • M.fl.

Læs mere om projektet her:

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K