Grønne tage

Københavns Kommunes hjemmeside om grønne tage: http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/GroenneTage/Baggrundsmateriale.aspx

Artikler om grønne tage af prof. Stephan Roth-Kleyer: DownloadArtikel 1 (5 MB), DownloadArtikel 2 (685 KB)

DownloadGrønne tage_Det livgivende, klimatilpassede alternativ (1,5 MB)

Byg-Erfa dag om grønne tage 7. juni 2011: https://byg-erfa.dk//node/2950

Grønne tage i Københavns LAR-katalog:  DownloadGrønne tage (842 KB)

DownloadRisvRegnbed sept-2010 (869 KB)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K