Nedsivning af regnvand fra cykelsti i permarør Ikast-Brande

IBF Permarør og –brønde er en ny type rør og brønde til nedsivning af regnvand. Permarør og permabrønde er støbt af en særlig porøs beton, der både er stærk nok til at bære tung trafik, når brønd og rør er anlagt under vejbanen, og samtidig tillader regnvand at sive ud gennem rørets betonvæg. Ikast-Brande Kommunes erfaringer viser, at anlæg med permarør samlet set ikke koster mere end de traditionelle løsninger til nedsivning med faskiner, det tegner tvært i mod til at blive billigere. Den større kapacitet i kloaknettet betyder også, at driften bliver mere sikker.

Læs mere om ideen her:
DownloadIkastBrande (2,7 MB)
DownloadPermarør_net (625 KB)
DownloadPM - Permarør udviklet i samarbejde ml Drift og Anlægsafdeling og IBF AS (139 KB)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K