Pilebroen i Allinge. Afkobling af tagvand i eksisterende område

Tillæg til Spildevandsplan:
DownloadTillæg spildevandsplan. Pilebroen i Allinge (1,6 MB) 

PowerPoint præsentation fra borgermøde: 
DownloadPowerpoint præsentation til borgermøde. Pilebroen i Allinge (1,6 MB)  
DownloadPowerpoint præsentation til borgermøde. Pilebroen i Allinge (2) (409 KB) 

Skitseprojekt Pilebroen:
Tilgår senere – når detaljerne er på plads.

Kort over højdekurver:
DownloadHøjdekurver. Pilebroen i Allinge (444 KB) 

Herredskort:
DownloadHerredskort. Pilebroen i Allinge (154 KB)    

Tidsplan:
DownloadTidsplan for projekt Pilebroen i Allinge (400 KB)     

Skrivelse til beboerne:
DownloadSkrivelse til beboerne med dato. Pilebroen i Allinge (15 KB)  
DownloadSkrivelse til beboerne. Pilebroen i Allinge (36 KB) 

Infiltrationstest:
DownloadInfiltrationstest, udførelse. Pilebroen i Allinge (794 KB)   

Skitse over infiltrationstest:
DownloadInfiltrationstest, skitse. Pilebroen i Allinge (551 KB)    

Fotos
Allinge Foto 1

Allinge Foto 2

Allinge Foto 3

Allinge Foto 4

Allinge Foto 6

Allinge Foto 7

Allinge Foto 8

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K