Våde bassiner

Våde bassiner i Københavns LAR-katalog:  DownloadVåde bassiner og damme (1 MB) 

Litteraturliste fra kuben ”Rensning i våde bassiner”:  DownloadLitteraturliste og links til Våde bassiner (49 KB) 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K